Proces HELDER groep

Financieel begeleidingtraject


Ook bij navolgende en tussentijdse gesprekken met financier(s) blijven wij op advies het eerste aanspreekpunt om overzicht en controle te houden gedurende het traject. Uiteraard houden wij onze klanten hierbij altijd goed op de hoogte. Andersom geldt dit evenzo voor de financiers in kwestie, waarbij wij borg staan voor snelle reacties en tussentijdse updates.

Het traject wordt uiteindelijk bezegeld met een –te ondertekenen- financieringsofferte en daarbij horende aktes. Naast de financier worden deze in conceptopmaak eerst door ons kritisch maatwerk gecontroleerd. Eventuele bevindingen worden met alle betrokken partijen gedeeld om zo onenigheid voor ondertekening vóór te zijn.

Uiteindelijke heffen we graag het glas met onze klanten en gekozen financier(s) en sluiten we op gepaste wijze af. Hiervoor verwijzen we dan ook graag –en met trots- naar eerdere succesvolle afsluitingen in eerdere trajecten. Wij kijken hier dan ook met erg veel plezier op terug en hebben mooie klantrelaties opgebouwd.

begeleidingtraject


financieele begeleiding kennismaking informatiebasis kosteninschatting financiële analyse gespreksbegeleiding vervolggesprekken Klantherhaling
Naar de volgende stap »

Partner van ondernemend Nederland

Copyright © HELDER GROEP   |   Disclaimer   |   Voorwaarden