Proces HELDER groep

Opdrachtbevestiging


De verkregen informatie wordt grondig doorgenomen gevolgd door een doordachte plan van aanpak. Laatste betreft naast het creëren van juiste documentaties ook de tactiek om de klant in de lead te laten zijn om mede optimale condities conform klantwens te gaan realiseren.

Ook wordt een inschatting gemaakt van de werkuren om zo onze advies-kostprijs op te zetten. Mede kijken we naar de planning en hoe we deze kunnen afstemmen op de klantwensen. Naast de ureninschatting per mail wordt een formele opdrachtbevestiging (max.1 A4) bijgesloten samen met onze algemene voorwaarden

Opdrachtbevestiging


financieele begeleiding kennismaking informatiebasis kosteninschatting financiële analyse gespreksbegeleiding vervolggesprekken Klantherhaling
Naar de volgende stap »

Partner van ondernemend Nederland

Copyright © HELDER GROEP   |   Disclaimer   |   Voorwaarden