Blik op vooruitOntdek onze diensten

Onze Diensten


Op basis van onze kennis en ervaring bieden wij diverse begeleidende diensten. Zo kunnen wij met een of meerdere aanvullende diensten uitkomst bieden in veel uiteenlopende vraag- en begeleidingsstukken. Naast de concrete klantwens adviseren wij ook proactief welke dienst maatwerk het beste ingezet kan worden dan wel of we ons netwerk adviseren.

Groei- en herfinanciering


Naar gelang een bedrijf verandert dient hun maatwerk financiering mee te veranderen. Echter, in veel gevallen zijn financieringen niet langer passend. Zo kunnen wij dit met onze kennis en ervaring eenvoudig achterhalen tijdens ons vrijblijvend kennismakingsgesprek en zullen adviseren hoe het geheel te verbeteren. Ook hebben vele financiers hun revisiemomenten aanzienlijk verlaagd, waardoor klanten te beperkt worden geadviseerd.

Ook kunnen klanten overwegen om hun vermogensstructuur weer eens onder de loep te laten nemen om ondernemerswaarde te verhogen. Ook bedrijfswaardering maken we met de nodige zorgplicht inzichtelijk.

Verder zijn er uiteraard de noodzakelijke uitbreidingsinvesteringen voor bedrijfsgroei. Graag maken wij aan de klant inzichtelijk wat en hoe er nieuw gefinancierd kan worden en hoe eventueel bestaande financieringen geherfinancierd kunnen worden. Zo kunnen we totaalfinanciering inkaderen en de klant in de lead houden.

Overnamefinanciering


Bij de meeste fusies en overnames komt vanwege de grotere omvang vaak financiering om de hoek kijken. Tevens raden wij aan veelal financiering te betrekken in geval van nog meer waardecreaties middels een hefboomeffect. Veelal is dit een onderdeel van onze gehele begeleiding bij fusies of overnames, maar ook afzonderlijk worden wij vaak ingeschakeld om optimale financieringscondities in deze te realiseren.

Bij diverse overnames worden wij tevens ingeschakeld om kritisch overnameobjecten mee te beoordelen alvorens tot daadwerkelijke koop en financiering over te gaan. Zo hebben wij dan ook een mooi investeerders netwerk op mogen bouwen in de loop der jaren waar we goede en korte lijntjes mee onderhouden.

Herstelbegeleiding


Om uiteenlopende redenen kan een bedrijf in zwaar weer raken. Onze kracht ligt hier vaak in de vinger op de zere plek te leggen startend vanuit financiële analyses tot aan gedegen bedrijfsanalyse. Zo heeft een frisse en kritische blik van buiten de organisatie vaak veel toegevoegde waarde dan wel is het een bevestiging voor het zittende management. Naast structureel en kritisch advies zijn wij hierbij veelal een belangrijke schakel tussen klant en de financier, doordat wij dieper en intensiever beheer voeren dan de financier zelf kan. Daarnaast kan mits noodzakelijk contact worden gelegd met investeerders indien risicokapitaal een mogelijk uitkomst biedt.

In ons vrijblijvend kennismakingsgesprek en aan de hand van verkregen initiële informatie kijken wij graag naar de kansen en mogelijkheden voor het bedrijf dan wel welke structurele wijzigingen er benodigd zijn.

Vastgoedfinanciering


Het vastgoedbeleid van vele financiers wijzigt vaak, waarbij deze door ECB richtlijnen aanzienlijk terughoudend zijn geworden in verstrekkingsnormen. Dit geldt zowel voor eigen vastgoed als voor commercieel vastgoed. Aanvullend op bankfinanciering hebben wij een groot netwerk aan complementaire mogelijkheden om het gewenste pand toch gefinancierd te krijgen dan wel risicokapitaal aan te trekken voor gewenste pandaankoop.

Daartoe maken wij tevens maatwerk rapportages op mede voorzien van gedegen data-analyses om zo elke partij gedegen te voorzien van maatwerk informatie. Deze zelfde rapportrage kan zo dienen voor meerdere partijen en wordt zo efficiënt ingezet. Hierbij blijven wij in de lead en dirigeren wij het proces met financiers.

Begeleiden fusies en overnames


We begeleiden zowel kopers als verkopers en de financiering die hierbij komt kijken. Doordat wij voor gedegen (theoretische) waarderingen de toekomstige kasstromen onderbouwen in meerdere scenario’s, kunnen we met deze zelfde rapportage en kleine aanpassingen tevens efficiënt het financieringstraject inzetten. Zo zijn wij aanzienlijk kostenefficiënt voor de begeleidende klant in deze. Tevens werken wij samen met diverse partijen in deze trajecten in het kader van ‘schoenmaker blijf bij je leest’, waarbij ons specialisme ligt in het onderbouwen en bepalen van toekomstige kasstromen. Deze is mede essentieel voor de waardebepaling.

En andere disciplines


Tevens begeleiden wij bedrijven bij bijvoorbeeld stapelfinancieringen, waarbij meerdere financiers aanvullend op elkaar financieren. Hierbij zijn wij voortdurend met de klant in de lead en dirigeren wij het gehele proces. Hierbij kan gedacht worden aan een combinatie tussen bank, crowdfund en bijvoorbeeld een achtergestelde lening vanuit privé dan wel geïnvesteerd vermogen door iemand uit ons netwerk of HELDER Participaties.

Ook maken wij maatwerk inkomensverklaringen op, mede gebaseerd op toekomstige kasstromen. Deze zijn vaak benodigd om ter zorgplicht een vast en bestendig inkomen te bepalen voor de ondernemer in privé (OiP).

Doordat wij geheel maatwerk diensten leveren is niets ons te gek en staan wij altijd open voor uitdagingen of uitzonderlijke verzoeken. Bij twijfel kan er altijd vrijblijvend gespard worden uiteraard.

Partner van ondernemend Nederland

Copyright © HELDER GROEP   |   Disclaimer   |   Voorwaarden